0

Phân tích thuận lợi, khó khăn của Bất động sản du lịch cuối năm 2019

Đây là bài phát biểu của ông Nguyễn Mạnh Khởi.Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường Bất động sản, Bộ Xây Dựng.Trong Hội thảo "Xu hướng mới và cơ hội đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng nửa cuối 2019" của CafeLand tổ chức ngày 15/5/2019 Bất...