3

Thị trường Bất động sản mùa Covid-19

Trong bối cảnh chung hiện nay, tất cả doanh nghiệp không chỉ trong nước và cả thế giới đều đang rất nổ lực cùng gắng để vượt qua khó khăn. Trong đó ngành Bất động sản vốn đã phải đương đầu với nhiều khó khăn trong khoảng 2 năm qua...